Валис® Плус

Активни супстанции:
Valifenalate / Валифеналат ……………………………… 60 g/kg,
+ Copper hydroxide/ Бакар хидроксид …………. 150 g/kg,
+ Copper оxychloride/ Бакар оксихлорид ……. 150 g/kg,
VALIS PLUS е системичен фунгицид со превентивно, куративно и ерадикативно дејство за сузбивање на различни видови на фитопатогени габи од класата на Oomycetes кои ги напаѓаат следниве земјоделски култури: виновата лоза, компирот, доматот, модриот патлиџан, кромидот и црвен кромид (шалот).

НАСАДИ
виновата лоза, компирот, доматот, модриот патлиџан, кромидот и црвен кромид (шалот)

Description