МАLVIN

Aктивна супстанца: Captan……… 800 g/kg
МАLVIN® E НЕСИСТЕМИЧЕН, КОНТАКТЕН ФУНГИЦИД СО ПРЕВЕНТИВНО И КУРАТИВНО ДЕЛУВАЊЕ НАМЕНЕТ ЗА СУЗБИВАЊЕ НА ПАТОГЕНИТЕ ПРИЧИНИТЕЛИ КАЈ КОСКЕСТИ И ЈАБОЛЧЕСТИ ОВОШНИ ВИДОВИ, ДОМАТ И ЈАГОДА
НАСАДИ
КОСКЕСТИ И ЈАБОЛЧЕСТИ ОВОШНИ ВИДОВИ, ДОМАТ И ЈАГОДА

Description

Description