EXIREL®

Активна материја:
Cyantraniliprole/ Цијантранилипрол………… 100 g/L

Инсектицид кој има контактно и дигестивно дејство и се користи за сузбивање на штетни инсекти со устен апарат за цицање, шмукање и вшмукување и устен апарат за грицкање кај јаболката, крушите,црешите, вишните, сливите и виновата лоза за производство на вински сорти на грозје

НАСАДИ
јаболка, круши, сливи, цреши и вишни,виновата лоза

Description

Description

EXIREL