Akris®

Системичен селективен хербицид наменет за сузбивање на едногодишните широколисни и класести плевели во меркантилна и силажна пченка.

Description

Description

Преглед на бенефити
Предности од примената на фунгицидот Akris®:
Многу широк спектар на делување против класести и широколисни плевели
Целосна селективност на одгледуваната билка
Поволни токсиколошки и екотоксиколошки особини
Широка можност на примена