Bonaca®

Активна материја Fluroxypyr 250 g/L
Bonaca® е селективен post emergence хербицид за сузбивање на едногодишни широколисни плевели и некои видови на повеќегодишни широколисни плевели кај ozima пченица и јачмен.
.
НАСАДИ
ozima пченица и јачмен.

Description

Description

Bonaca-1l-MAK-2023