Collis®

АКТИВНА МАТЕРИЈА:

200 g/l boskalid

100g/l kresoksim-metil

Системичен фунгицид со превентивно и куративно

НАСАДИ

Винова лоза, краставица, корнишони, тиквички, тиква,

диња, лубеница.