CYTHRIN MAX

Состав а.м: Cypermethrin 500 g/L (RS)- α- cyano-3-phonoxybenzyl (1RS;3RS;1RS;3RS)-3-(2,2- dichloroviny)-2,2 dimethylcyclopropenecarboxylate CAS бр.: 52315-07-8

Пиретроиден инсектицид со контактно и дигестивно делување обезбедено од а.м cypermethrin. Иницијалното делување му овозможува примена во стадимумите на адулти, ларви и јајца.

 

НАСАДИ

Домат, зелка, компир, праз, кромид и лук, грав и боб, за винова лоза, житни култури репка и лен пченка