DELEGATE

АКТИВНА МАТЕРИЈА:

Spinetoram 250 g/kg 

Delegate е ефикасно решение за сузбивање на најзначајните штетници во овоштарството и градинарството. 

НАСАДИ

Јаболко, круша, диња, мушмула, јапонско јаболко, праска, нектарина, кајсија, слива.