Ener K

Ги стимулира метаболитичките промени во плодовите: конзистетност, арома, обоеност и шеќерни единици.Го подобрува тренспортот на хранливи елементи во растението, особено во услови на високи температури.Висока компатибилност со голем броја на пестициди и ѓубрива.