Kumulus® DF

АКТИВНА МАТЕРИЈА:
800 g/kg сулфур
Несистемичен фунгицид со превентивно делување.

НАСАДИ

Јаболка и винова лоза