SEKVENCA®

Активнa материја: Difenoconazole/ дифеноконазол ………. 250 g/L

SEKVENCA® e системичен фунгицид за сузбивање на болести предизвикани од фитопатогени габи кај шеќерна репка, моркови, аспарагус, целер и јаболчесто овошје на отворен простор.

НАСАДИ
кај шеќерна репка, моркови, аспарагус, целер и јаболчесто овошје

Description

Description

Sekvenca-1L-MKD-2023