Stomp® Aqua

Нов селективен хербицид што се применува за сузбивање на едногодишни класести и широколисен плевел.

АКТИВНА МАТЕРИЈА:
455 g/l pendimetalin
Селективен хербицид кој се применува во сузбивање на едногодишни теснолисни и широколисни плевели.

НАСАДИ
Кромид, лук, морков, зелка, малина, грашок, компир, пиперка, домат, јаболка

Description

Description

Преглед на бенефити
Предност од примената на хербицидот Stomp® 330 Aqua:
подобро и подолго дејство на хербицидот
пофлексибилна примена
подобар еколошки профил, понизок напон на пареата (помала испарливост)
подобра селективност
помала обоеност
подобра стабилност при складирање на високи температури