SYLLIT FLO

Активна материја:

Dodine/ Додин ……. 400 g/L

SYLLIT FLO e системично – трансламинарен и контактен фунгицид со превентивно и куративно дејство за сузбивање на причинителот на чадлива краставост (Venturia spp.) кај јаболчести овошни видови и други патогени причинители кај јаболчести, коскести овошни видови, маслинка и топола.
НАСАДИ
јаболчести, коскести овошни видови, маслинка и топола

Description

Description

Sylit flo