Systiva®

АКТИВНА МАТЕРИЈА:
333 g/l Xemium ®
Systiva e прв фунгицид со кој се третира семе а се штити листот. Systiva се применува заедно со основниот фунгицид за третирање на семе. Основниот фунгицид го заштитува семето од болести додека Systiva ја заштитува пченицата и јачменот во тек на есента и рана пролет од болести на листот. Во услови на вообичаен притисок на болест може да се прескокне првиот фунгициден третман додека во случај на голем притисок од болест го одлагаме првиот третман.

НАСАДИ
Пченица (обична и дурум)
Јачмен
Овес
Тритикале
‘Рж