TEKTON

АКТИВНА МАТЕРИЈА:

Teflutrin

Tekton е микрогрануларен инсектицид кој се користи за сузбивање на почвени штетници и цветни муви на голем број култури. 

НАСАДИ

Индустриска и сточна репка, цвекло, морков, целер, коноп, грав, грашок, пченка, фуражни легуминози, градинарски култури, цветни растенија, лековити и ароматични растенија, тутун и сончоглед. 

Description

Description

Tekton_1Kg_2022-MKD