Vivando®

АКТИВНА МАТЕРИЈА:
500 g/l metrafenon

Превентивен и куративен фунгицид за сузбивање на причинителот на пепелница на: винова лоза, краставица, домати, пиперка, печурки. Vivando со активната материја metrafenon има потполно друг механизам на делување во однос на активните материи кои се наоѓаат во останатите препарати за заштита од пепелница. Затоа Vivando е идеален препарат за борба против пепелница.

НАСАДИ
Винова лоза, краставица, домати, пиперка, печурки