Wing® P

Селективен системичен хербицид наменет за сузбивање на едногодишни класести плевели и на некои видови широколисни плевели во посеви со пченка, сончоглед, соја, грашок, грав, зелка, кромид и лук.

Description

Description

Преглед на бенефити
Предност од примената на хербицидот Wing® P:
Хербицид со најдолго делување на пазарот
Содржи две активни материи кои се во производната програма на BASF и тоа во добро познатите производи: Stomp® 330E и Frontier®
Оваа формулација на Wing®-P успеа да ги надополни и подобри нивните поединечни делувања